Tegevusalad

Pakume järgnevaid teenuseid nii eraisikutele, KÜ ja ettevõtetele
1. Korteriühistute jooksvate probleemide lahendamine.
Ehitusalane nõustamine, renoveerimise mahukuse hindamine,hangete läbiviimine ja tehtud tööde vastuvõtmine ehitajalt ja projektile vastavuse kontroll. Väikse mahuliste ehitus/korrastus tööde teostamine.
2.Korterite vastuvõtmine ja ehitustööde kontroll.
Uute pindande vastuvõtmine arendajalt, kontrollimine vastavust projektile ja kehtivatele ehitusnormidele
3. Eramajade ehituskvaliteedi hindamine ja vastavus projektile.
4. Eramajade projekteerimine ja ehitus
5. Kasutusloaga seotud toimingud
6. Termokaamera fotod

Teenuse hind sõltub projekti mahukusest. Küsi pakkumist.